Club Sportiv Municipal Ploiesti

prof. Văsii Gheorghe

- primii paşi in şah!

Reguli de joc

Regulile oficiale ale jocului sunt întreţinute de Federaţia Internaţională de Şah sau FIDE. Jocul se desfăşoară pe tabla de şah. Aceasta are o formă pătrată şi este împărţită în 8 linii şi 8 coloane ce formează 64 de pătrate cu suprafeţe egale, numite câmpuri colorate alternativ în alb şi negru. La început fiecare jucător are 16 piese: 8 pioni, 2 turnuri (ture), 2 cai, 2 nebuni, un rege şi o regină. Unul dintre jucători controlează piesele albe iar celălalt piesele negre. Jucătorii mută pe rând, respectând anumite reguli; prima mutare (începutul partidei) revine jucătorului cu piese albe. Scopul jocului este obţinerea matului. Acesta survine atunci când un rege este atacat şi nu poate evita capturarea.

Poziţia de start:

  1. pe primul rând: tură, cal, nebun, regină, rege, nebun, cal, tură;
  2. pe rândul doi: pionii
Poziţia de start.

Poziţia de start.

În şah, figură (sau piesă majoră) reprezintă orice piesă cu excepţia pionului. Piesele majore se împart în două grupe: piese grele (turnul şi regina) şi piese uşoare (nebunul şi calul). Pentru analiza cantitativă a unei poziţii, există o convenţie care atribuie fiecărei piese câte un punctaj. Astfel regina primeşte 7-12 puncte, fiecare turn câte 5-6, fiecare nebun câte 3-4, fiecare cal câte 3 şi fiecare pion câte 1.

Cum se mută fiecare piesă:

Fiecare piesă de şah are propriul mod de a fi mutată. Căsuţele marcate în diagramele de mai jos cu X reprezintă mişcările posibile ale piesei prezentate, doar dacă între poziţia iniţială şi cea finală nu există alte piese (inclusiv piese proprii); calul nu este restricţionat de această cerinţă – de altfel, pentru acesta poziţiile iniţială şi finală nu sunt de-a lungul unei direcţii specifice. Dacă o piesă a adversarului se găseşte pe poziţia finală a mutării, atunci acea piesa este capturată. Singura excepţie o face pionul care poate captura numai deplasându-se pe diagonală, în faţă.

Mişcările pieselor.

Mişcările pieselor.

Mutări speciale

Rocada

O singură dată în decursul unei partide, fiecărui rege i se permite o mutare specială numită rocadă. Rocada constă în mutarea regelui două câmpuri spre tură, apoi mutarea turei de partea opusă regelui. Rocada poate fi mică, când mutarea se face cu tura mai apropiată regelui, sau mare când mutarea este făcută cu tura mai îndepărtată. Această mutare specială este permisă doar când se îndeplinesc anumite condiţii:

  • Niciuna din piesele implicate nu au fost mutate în prealabil;
  • Nu trebuie să existe nici o altă piesă între cele două;
  • Regele nu trebuie să fie în şah şi nici să treacă peste câmpuri atacate de adversar. Ca şi orice altă mutare, regele nu are voie să intre în şah după rocadă.

Rocada

En passant

En passant este mişcarea specială în care un pion este capturat de un alt pion oponent, imediat după ce acesta s-a deplasat două pătrate din poziţia de start (până în dreptul pionului oponent) şi care ar fi fost oricum capturat dacă s-ar fi deplasat doar un pătrat. Poziţia rezultată după această mutare e similară cu poziţia mutării şi capturii normale a pionului. Mutarea en passant trebuie făcută imediat după mutarea pionului, în caz contrar se pierde dreptul de a o mai face.

EnPassant

Promovarea

Promovarea se realizează în momentul în care un pion avansează până la ultima linie accesibilă (a 8-a pentru alb, 1-a pentru negru). În acea poziţie, jucătorul are obligaţia de a schimba imediat pionul cu o piesă la alegere dintre regină, tură, cal sau nebun de aceeaşi culoare. În majoritatea cazurilor pionul este schimbat cu regina.

Acest articol a fost preluat din site-ul http://ro.wikipedia.org .